Utopljavanje zgrada: Stanovnici Općine Centar moći će u BBI banci dobiti subvencionirana sredstva

0
688
Objavljen Javni poziv za subvencioniranu liniju Općine Centar za utopljavanje stambenih objekata

Javni poziv Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo i Općine Centar, namijenjen građanima sa područja općine Centar Sarajevo da apliciraju za subvencioniranu liniju finansiranja u projektu utopljavanja individualnih objekata, objavljen je danas. Projektom utopljavanja individualnih objekata na području općine Centar građani će u BBI banci moći dobiti subvencionirana sredstva za ovu svrhu.
Predmet Javnog poziva, koji će biti otvoren 45 dana od dana objavljivanja, je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava finansiranja za utopljavanje individualnih stambenih objekata na području općine Centar uz subvencioniranje profitne marže u skladu sa uslovima iz Javnog poziva.
Pravo učešća imaju fizička lica koja su vlasnici individualnih stambenih objekata na području općine Centar, stalno zaposleni ili penzioneri. Finansiranja koja su predmet ovog Javnog poziva odnose se isključivo na utopljavanje individualnih stambenih objekata na području općine Centar. Objekat koji je predmet utopljavanja mora imati urednu dokumentaciju i sve potrebne dozvole.
Općina Centar Sarajevo će vršiti subvenciju profitne marže tokom cijele otplate finansiranja čiji iznos ne prelazi 20.000 KM i čiji rok otplate nije duži od 84 mjeseca. Kako bi korisnik finansiranja stekao pravo na isplatu subvencije potrebno je da namjenski utroši sredstva finansiranja – isključivo za utopljavanje individualnog stambenog objekta, te da uredno otplaćuje finansiranje.
Dodatne informacije za ovaj Javni poziv se mogu dobiti na web stranicama bbi.ba i centar.ba, putem e-maila: info@bbi.ba ili na besplatni BBI info telefon 0800 200 20.
Javni poziv dostupan je za preuzimanje sa zvanične web stranice BBI banke na ovom linku.