Utvrđen interes FBiH za usluge željezničkog prometa u 2022.

0
412
Za željeznički putnički promet interes je iskazan za pravce Sarajevo-Čapljina-Sarajevo

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o utvrđivanju interesa Federacije BiH za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombiniranog prometa JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo u 2022. godini.
Interes za željeznički putnički promet je iskazan za pravce Sarajevo – Čapljina – Sarajevo i obratno (po jedan par vozova). Kod željezničkog kombiniranog prometa riječ je o pravcima Brčko granica – Čapljina granica, Semizovac – Čapljina granica, Sarajevo Teretna – Čapljina granica, Brčko granica – Lukavac, Maglaj – Čapljina granica, Čapljina granica – Lukavac, Čapljina granica – Konjic, Čapljina granica – Visoko i Lukavac – Šamac granica.
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će, na temelju današnje odluke, zaključiti ugovor sa Željeznicama kojim će urediti sufinansiranje obavljanja usluga javnog željezničkog putničkog i kombiniranog prometa prema namjeni i visini sredstava utvrđenih za ove namjene u Budžetu FBiH za 2022. godinu.
Razlog za donošenje Odluke je provođenje zakonske odredbe po kojoj Federacija BiH vrši sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog putničkog i kombiniranog prometa po prethodno iskazanom interesu.