Utvrđena osnovica za plate u DKP mreži BiH

0
769
Osnovica za obračun plata biće smanjena u 41 DKP-u, a neznatno povećana u 14 DKP-ova

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova, danas je donijelo Odluku o utvrđivanju visine osnovice za obračun plata u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (DKP) Bosne i Hercegovine u 2020. godini.
Prijedlog osnovica za obračun plata u DKP-ima BiH izrađen je na bazi posljednjih objavljenih prosječnih indeksa Ujedinjenih nacija o troškovima života, iz juna 2020. godine.
Kao polazna je uzeta osnovica za Njujork u iznosu 1.650 KM, što će uticati na smanjivanje osnovica za obračun plata u 41 DKP-u, te neznatnog povećanja u 14 DKP-ova, dok će u jednom DKP-u osnovica ostati nepromijenjena u odnosu na 2019. godinu.
Ova odluka će biti realizovana u okviru sredstava odobrenog budžeta Ministarstva spoljnih poslova BiH.