Uvoz vakcina i lijekova protiv Covid-19 oslobođen plaćanja poreza i carina

0
202
Medicinske protivmjere za sprečavanje Covid-19 oslobođene plaćanja poreza

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, donijelo Odluku o oslobađanju od plaćanja indirektnih poreza na medicinske protivmjere za sprečavanje i suzbijanje širenja zarazne bolesti Covid-19.
Odlukom se propisuje oslobađanje od plaćanja carina, PDV-a i drugih indirektnih poreza na uvoz vakcina, lijekova, medicinskih sredstava i drugih medicinskih protivmjera, koje se nabavljaju putem Sporazuma o zajedničkoj javnoj nabavci medicinskih protivmjera za BiH, Ugovora o nabavci vakcina sa Globalnom alijansom za vakcine (GAVI), zaključenog 18.9.2020. godine, i drugih ugovora na bazi kojih BiH nabavlja medicinske protivmjere za sprečavanje i suzbijanje širenja Covid-19, za vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH.