Vada Kantona Sarajevo proglasila prestanak stanja prirodne nesreće

0
336
Vlada KS dala podršku projektu moguće izmjene sistema plata i nagrada u javnom sektoru

Vlada Kantona Sarajevo proglasila je danas prestanak stanja prirodne nesreće od poplava na području ovog kantona.
Odluka je donesena na prijedlog Štaba civilne zaštite KS, koji je procijenio da su se stekli uslovi za to, te da dalji posao saniranja posljedica poplava mogu uspješno završiti organi uprave i drugi organi vlasti, te pravna lica u okviru svojih redovnih djelatnosti.
Kantonalna komisija zadužena je da izradi zbirni izvještaj o procjeni šteta, nakon što budu dostavljeni izvještaji općinskih komisija o evidentiranim štetama u lokalnim zajednicama. Zbirni izvještaj bit će dostavljen Vladi najkasnije 15 dana od dana sačinjavanja, a radi isplate sredstava za sanaciju šteta.
Današnjom odlukom Vlade, stavljena je van snage Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće od 8. novembra 2021. godine.