Vienna osiguranje: Rast premije povećala dobit u 2021. za 77 posto

Zaračunata bruto premija Vienna osiguranja u 2021. iznosila je 35,87 miliona KM i za 4,1 posto je veća u odnosu godinu ranije

0
953
Vienna osiguranje je u 2021. ostvarila neto dobit od pola miliona maraka

Vienna osiguranje d.d. Sarajevo, koje posluje u okviru austrijske Vienna Insurance Group (VIG), ostvarila je u 2021. godini neto dobit od 514,3 hiljade KM, što je za 77 posto više nego godinu ranije kada je dobit iznosila 290,6 hiljada KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Iz Vienna osiguranja navode da je rast dobiti rezultat porasta premije osiguranja usljed oporavka tržišta nakon negativnih efekata uzrokovanih pandemijom Covid-19.
Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, ukupni prihodi ovog osiguravatelja u 2021. iznosili su oko 38,63 miliona KM i za 0,1 posto su veći u odnosu na 38,59 miliona KM iz 2020. godine. Istovremeno, ukupni rashodi Vienna osiguranja smanjeni su za 0,5 posto, na 38,08 miliona sa 38,27 miliona KM iz 2020. godine.
Zaračunata bruto premija Vienna osiguranja na kraju 2021. iznosila je 35,87 miliona KM i za 4,1 posto je porasla u odnosu na 34,47 miliona KM iz 2020. godine. Pri tome su prihodovane premije porasle za jedan posto, na 33,58 miliona sa 33,23 miliona KM.
Prema podacima iz finansijskog izvještaja, ukupna aktiva Vienna osiguranja na kraju 2021. iznosila je oko 202,40 miliona KM, što je 7,3 posto više u odnosu na 188,66 miliona KM s kraja 2020. godine.
Kapital ovog osiguravatelja je na kraju 2021. iznosio 22,8 miliona KM i veći je za 17,5 posto nego na kraju 2020. godine kada je iznosio oko 19,4 miliona KM.