Vijeće ministara BiH dalo saglasnost za nabavku vakcina za Covid-19

0
235
Održana vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost na Ugovor o nabavci vakcina sa Globalnom alijansom za vakcine (GAVI), nakon što je usvojio Informaciju o pristupanju Bosne i Hercegovine Instrumentu za globalni pristup vakcini za Covid – 19 (COVAX/).
Ovlašteni su ministarka civilnih poslova BiH da potpiše Ugovor o nabavci vakcina sa Globalnom alijansom za vakcine (GAVI) i zamjenik ministarke civilnih poslova, kao potpisnik ovog ugovora u svojstvu svjedoka.
Obaveze plaćanja troškova nabavljenih vakcina, proistekle iz potpisanog Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u vezi sa nabavkom vakcina putem Instrumenta za globalni pristup vakcini za Covid – 19, snosi institucija entiteta odnosno Brčko Distrikta BiH, za potrebe koje je prethodno iskazala.
Vijeće ministara BiH odobrilo je 50.000 KM iz tekuće budžetske rezerve Ministarstvu civilnih poslova BiH za troškove skladištenja, špedicije i prevoza vakcina proistekle iz Ugovora o nabavci vakcina sa Globalnom alijansom za vakcine (GAVI).
Na sjednici je odobreno pokretanje postupka pribavljanja spoljne garancije kod relevantnih finansijskih institucija ili osiguranje pokrića obaveza na drugi način za izvršenje obaveza po Sporazumu sa Globalnom alijansom za vakcine (GAVI) o pristupanju BiH Instrumentu za globalni pristup vakcini za Covid – 19 sa obavezom plaćanja na prvi poziv iznosa od 18.238.977,74 KM, a za što je zaduženo Ministastvo finansija i trezora BiH.