Vijeće ministara BiH utvrdilo Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama

0
1183
Promijenjeno rukovodstvo Agencije za osiguranje depozita BiH

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici utvrdilo je Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine, koji je predložio Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita, u čijem su sastavu državni i entitetski ministri finansija i guverner Centralne banke BiH.
Donošenjem cjelovitog zakona želi se unaprijediti finansijska stabilnost, pojačati transparentnost i izvršiti njegovo usklađivanje s odgovarajućim direktivama Evropske unije.
Novim zakonom omogućena je bolja zaštita deponenata prilikom transformacije banaka u BiH te je uvedena mogućnost restruktuiranja banaka. Propisano je da banke koje dobiju dozvolu za rad od entitetskih agencija za bankarstvo automatski ulaze u proces osiguranja depozita.
Agencija za osiguranje depozita BiH sa sjedištem u Banjoj Luci i filijalama u ovom gradu i Sarajevu nadležna je, između ostalog, za isplatu depozita fizičkih i pravnih lica u bankama članicama u skladu s ovim zakonom, kao i za učešće u procesu restruktuiranja banaka.
Prijedlog zakona bit će upućen Parlamentarnoj skupštini na razmatranje po skraćenoj proceduri.