Vlada FBiH dala saglasnost za pokretanje tužbe protiv RS

0
550
FBiH će tužiti RS za naknadu štete zbog neizvršenja poravnanja prohoda od indirektnih poreza

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici je prihvatila informacija o tužbi koju je Republika Srpska pokrenula za naknadu štete zbog neizvršenja poravnanja prihoda od indirektnih poreza. S tim u svezi, dala je saglasnost Federalnom ministarstvu finansija, kojeg zastupa Federalno pravobranilaštvo, da, uime Federacije BiH, pokrene tužbu protiv Republike Srpske – Ministarstva finansija, radi naknade štete zbog neodobravanja prijedloga obračuna drugih privremenih poravnanja između entiteta za 2012. i 2016. godinu kod raspodjele prihoda od indirektnih poreza.
Tužba RS odnosi se na neodobravanje Prijedoga odluka o izračunu koeficijenata za raspodjelu indirektnih poreza od jula 2017. do decembra 2018. godine i Prijedloga obračuna drugog privremenog poravnanja između entiteta za 2017. i 2018. godinu.
Ovo potraživanje iznosi 34.571.047,78 KM, s pripadajućom zakonskom kamatom od 25.2.2019. godine, od čega se 1.244.283 KM odnosi na predloženo drugo privremeno poravnanje za 2017. i 33.326.764,78 KM za 2018. godinu.
Kako je navedeno u informaciji, zbog nepostojanja konsenzusa članova Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) o usvajanju odluka o poravnanjima, koje je predložilo Odjeljenje za makroekonomsku analizu (OMA), od 21.2.2014. godine do danas nije donesena niti jedna odluka o poravnanjima između korisnika prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa.
Prema prijedlozima odluka o drugim privremenim poravnanjima, Federacija BiH od Republike Srpske ukupno potražuje 31.901.174,10 KM na osnovu obračunatog drugog privremenog poravnanja za 2012. i 2016. godinu, dok ukupan dug FBiH prema RS na osnovu obračunatog drugog privremenog poravnanja za 2014., 2015., 2017. i 2018. godinu iznosi 38.744.241,46 KM. U konačnici, na osnovu obračunatih drugih privremenih poravnanja za sve godine, za koje UO UIO još nije donio odluke, na teret Federacije BiH Republici Srpskoj bi trebalo biti ukupno isplaćeno 6.843.067,36 KM.
S ciljem održivosti kontinuirane ujednačenosti i stabilnosti budžetskih prihoda, što u FBiH predstavlja još senzibilniju materiju, jer se odražava na budžete svih nivoa vlasti, Federalno ministarstvo finansija je bilo stava kako realizacija svih predloženih poravnanja (2012., 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018. godina) ne bi trebala biti parcijalna, već kao cjelina. Međutim, Republici Srpskoj je sporno drugo privremeno poravnanje za 2012. godinu po kojem ona treba isplatiti Federaciji BiH 19.490.329,40 KM.
Nadalje, zbog neodobravanja prijedloga obračuna drugih privremenih poravnanja između entiteta za 2012. i 2016. godinu, Republika Srpska bi trebala isplatiti Federaciji BiH ukupan iznos od 31.901.174,13 KM s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.