Vlada FBiH donijela tri odluke o staroj deviznoj štednji

0
277
Prodajna vrijednost obveznica RS iznosila je oko 34,9 miliona KM, uz efektivnu kamatu od 3,47%

Vlada Federacije BiH danas je donijela tri odluke koje se odnose na staru deviznu štednju.
Prva uređuje iznos, uvjete i postupak emisije obveznica s ciljem izmirenja obaveza FBiH po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje na osnovu zahtjeva podnesenih do 31.12.2018. godine.
Da bi izmirila ove obaveze, FBiH će emitirati obveznice stare devizne štednje u iznosu od 3.285.882 KM. Ovaj iznos predstavlja sumu pojedinačnih verificiranih iznosa, umanjenih za isplaćene gotovinske isplate i poslije otpisa iznosa u feninzima za svakog povjerioca.
Drugom odlukom je Federalno ministarstvo finansija ovlašteno da realizira obaveze po osnovu računa stare devizne štednje koje su verificirane na osnovu zahtjeva podnesenih do 31.12.2018. godine, a koje, nakon gotovinske isplate od 1.000 KM, ne prelaze 100 KM. Isplata ovih obaveza bit će realizirana do visine sredstava predviđenih u Budžetu FBiH za godinu u kojoj se obavlja isplata.
Trećom odlukom su utvrđeni postupci i dinamika gotovinskih isplata verificiranih potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH za 2020. godinu. Svakom pojedinom tražitelju, kojem je izdata potvrda o verifikaciji računa stare devizne štednje na temelju zahtjeva podnesenih do 31.12.2018. godine, s Jedinstvenog računa Trezora FBiH, bit će isplaćen maksimalan iznos od 1.000 KM ili ukupan iznos do 1.000 KM.
Redoslijed isplata utvrđuje Federalno ministarstvo finansija prema hronološkom redu pojedinačno izdatih potvrda o verificiranim potraživanjima.