Vlada FBiH emisijom obveznica i trezorskih zapisa želi prikupiti 180 miliona KM

0
395
Aukcija trezorskih zapisa FBiH na SASE biće održana 19. marta

Vlada FBiH danas je odobrila zaduženje Federacije BiH putem emisije obveznica s ciljem prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu, u nominalnom iznosu do 20 miliona KM.
Bit će emitovano 20.000 obveznica, nominalne vrijednosti obveznice 1.000 KM, s rokom dospijeća od sedam godina.
Javni poziv za učestvovanje u emisiji obveznica FBiH bit će objavljen na internet stranici Federalnog ministarstva finansija, agenta emisije i Sarajevskoj berzi-burzi (SASE), najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.
Obveznice će biti prodavane putem aukcije na SASE metodom višestruke cijene.
Donesene su i dvije odluke o zaduženju FBiH putem emisije trezorskih zapisa s ciljem prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu.
Prvom odlukom odobreno je zaduženje u nominalnom iznosu do 100 miliona KM putem emisije trezorskih zapisa. Bit će emitovano 10.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM, s rokom dospijeća od 91 dana.
Drugom odlukom odobreno je zaduženje Federacije u nominalnom iznosu do 60 miliona KM. Bit će ponuđeno 6.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti trezorskog zapisa 10.000 KM, s rokom dospijeća od 182 dana.
Javni pozivi za učestvovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije bit će objavljeni na internet stranicama Federalnog ministarstva finansija, agenta emisije i Sarajevskoj berzi-burzi najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.
Trezorski zapisi će biti emitovani i prodavani putem aukcije na SASE u jednoj ili više tranši metodom višestrukih cijena.