Vlada FBiH: Obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima 60 miliona KM

0
380
Sjednica Vlade Federacije BiH (Foto: Arhiv)

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu s ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije Covid-19, donijela Uredbu o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH, kojom je za ove namjene osiguran iznos od 60 miliona KM.
Finansijska sredstva za provedbu ove uredbe su osigurana u Budžetu FBiH za 2021. godinu.
Korisnici finansijske pomoći će koristiti sredstva kao refundaciju već isplaćenog dijela bruto plata za uposlene, odnosno dijela doprinosa koji se obračunavaju na propisanu osnovicu za obračun doprinosa za vlasnike za period od 1.8.2020. godine do 31.7.2021. godine. Rezultati, odnosno efekti finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima će biti prezentovani u sklopu konačnog izvještaja o dodijeljenoj finansijskoj pomoći sa analizom njenih efekata.
Kada je riječ o uslovima za dodjelu finansijske pomoći, ona se dodjeljuje obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima na osnovu podataka dobivenih od Porezne uprave FBiH. Među uslovima za dodjelu ove pomoći su da korisnici imaju sjedište na teritoriji FBiH i najmanje jednog zaposlenog na dane 31.7. i 30.11.2021. godine, te da imaju izmirene obaveze po osnovu doprinosa i poreza, kao i zaključen sporazum o obročnom plaćanju duga, kao i da uredno izmiruju dospjele obaveze po zaključenom sporazumu, zaključno sa 31.7.2021. godine. Također, njihovi glavni transakcijski računi trebaju biti aktivni na dan 30.11.2021. godine.
Uslov je i da su očuvali postojeća radna mjesta. Pod ovim se podrazumijeva da ispunjavaju jedan od dva uslova koji je povoljniji za korisnike finansijske pomoći. Prvi je da 30.11.2021. godine imaju isti ili veći broj zaposlenih u odnosu na 31.07.2021. godine, a drugi da je prosječan broj zaposlenih u periodu od 1.8.2021. godine do 30.11.2021. godine isti ili veći nego od 1.8.2020. do 31.7.2021. godine.
Ukupan iznos pomoći po jednom korisniku za obrte i ostale samostalne djelatnosti iznosi maksimalno 30.000 KM.
Sredstva finansijske pomoći po ovoj uredbi namijenjena su za refundaciju već isplaćenog dijela bruto plata za uposlenike obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, kao i dijela doprinosa koji se obračunavaju na propisanu osnovicu za obračun doprinosa za vlasnike obrta i ostalih samostalnih djelatnosti za predmetni period.
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će iz službene evidencije Porezne uprave FBiH obezbijediti popis svih obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, te će u Službenim novinama FBiH i na svojoj web stranici objaviti obavještenje s metodologijom dodjele finansijske pomoći.

Privatnim preduzećima i poduzetnicima grant sredstva u iznosu od 270.000 KM

Federalna vlada je usvojila 270.000 KM vrijedan Program utroška dijela sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera ‘Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima’ utvrđenog Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta.
Ovaj iznos će korisnicima biti isplaćen kao nepovratna (grant) sredstva.
Finansijska sredstva od 50.000 KM raspodijeljena su s pozicije subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima, a 220.000 KM osigurao je UNDP kao donatorska sredstva, a na osnovu sporazuma između Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i UNDP-a za projekt ‘Digitalna transformacija MSP-a u FBiH’. Svrha ovog projekta su poticanje razvoja digitalne ekonomije u FBiH kroz provedbu mjera podrške za digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća, zatim jačanje konkurentnost i poticanje rasta MSP-a, te njihova otpornost na krizu izazvanu Covid-19.
Kriteriji za raspodjelu sredstava su kvaliteta projekta, vrsta djelatnosti, povećanje zaposlenosti, izvori i način finansiranja, broj zaposlenih, pripadnost ciljnoj grupi, ravnomjerniji regionalni razvoj, te dodijeljeni poticaji resornog ministarstva u posljednjih pet godina.
Za dodjelu grant sredstava će Federalno ministarstvo raspisati javni konkurs koji će biti objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, na web stranici ovog ministarstva i u dnevnim novinama.