Vlada FBiH od Vijeća ministara BiH traži međunarodnu pomoć u gašenju požara iz zraka

Vlada FBiH razmatra mogućnost nabavke letjelica za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od požara

0
405
Na području Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovčkog i Kantona 10 šire se požari

Vlada Federacije BiH na današnjoj, telefonski održanoj sjednici, upoznala se sa Informacijom o požarima na području Federacije koju je pripremila Federalne uprave civilne zaštite.
U informaciji je navedeno da se na području Federacije BiH, i to na području Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovčkog i Kantona 10, od 11. augusta intenzivira pojava i širenje požara, te da su vatrogasne jedinice kontinuirano na terenu, a poseban problem predstavlja činjenica da se u većini slučajeva radi o nepristupačnim terenima.
Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da, u skladu sa svojim nadležnostima, nastavi poduzimati sve neophodne aktivnosti u pružanju pomoći na gašenju požara, te da sačini informaciju o potrebi nabavke letjelica za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u Federaciji BiH.
Vlada FBiH zadužila je Federalnu uprave civilne zaštite da u ime Vlade Federacije uputi zahtjev Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, putem Ministarstva sigurnosti BiH, za traženje međunarodne pomoći u gašenju požara otvorenih prostora iz zraka.