Vlada FBiH odobrila Aerodromu Bihać 25 miliona KM

0
548
Skica novog bihaćkog aerodroma

Vlada FBiH danas je usvojila Program utroška sredstava kapitalnog transfera javnim preduzećima za unapređenje avio prometa Federacije BiH, čime je JP Aerodrom Bihać odobren iznos od 25 miliona KM.
Sredstva su, između ostalog, namijenjena za izgradnju terminalne zgrade, aerodromskog rasvjetnog sistema, nabavku uređaj za pregled prtljaga i druge usluge, nabavke i radove.
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da vrši kontinuiran nadzor utroškom sredstava, te da sa JP Aerodrom Bihać d.o.o. Bihać potpiše ugovor kojim će biti uređeni način prijenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.