Vlada FBiH odobrila ukupno zaduženje Federacije do 180 miliona KM

0
1015
Aukcija obveznica FBiH na Sarajevskoj berzi održat će se 31.10.2023. godine

Federalna vlada danas je donijela dvije odluke o zaduženju Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa Federacije BiH radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu.
Prvom je odobreno zaduženje do 30 miliona KM kroz emisiju 3.000 trezorskih zapisa, nominalne vrijednost 10.000 KM, s rokom dospijeća od 91 dan.
Druga odluka odnosi se na zaduženje do 110 miliona KM, te je odobrena emisija 11.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM, s rokom dospijeća od 182 dana.
Danas su, s istim ciljem, donesene i dvije odluke o zaduženju Federacije BiH putem emisije obveznica Federacije BiH. Obje se odnose na zaduženja do po 20 miliona KM putem emisija 20.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM i različitim rokom dospijeća, prva za tri, a druga pet godina.