Vlada FBiH omogućila BH Telecomu i HT Mostar da potpišu kolektivne ugovore

0
312
Izbor projektnih prijedloga i potencijalnih korisnika vršiće Komisija koju je imenovala Vlada FBiH

Vlada FBiH danas je, na hitnoj telefonski održanoj sjednici, usvojila informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji BiH s prijedlogom izmjene Zaključka Vlade FBiH od 29. jula 2020. godine.
U tom zaključku mijenja se tačka 2. i glasi da ‘Vlada Federacije BiH predlaže da se upravama javnih preduzeća BH Telecom d.d. Sarajevo i JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar da mogućnost da sa sindikatima koji djeluju u njihovim kompanijama ispregovaraju i zaključe takozvane kolektivne ugovore kod poslodavca, i to svaka za sebe, u skladu sa Zakonom o radu, na period do 12 mjeseci’.
Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u Federaciji BiH prestao je s primjenom 9. oktobra ove godine.