Vlada FBiH saglasna: Ganić direktor Binasa, a Rekić TRZ-a Hadžići

0
1634
Za direktora Binasa imenovan Sabahudin Ganić

Vlada FBiH danas je Nadzornom odboru Binas d.d. Bugojno dala prethodnu saglasnost za imenovanje Sabahudina Ganića za direktora ovog privrednog društva, na mandatni period od četiri godine.
Prethodne saglasnosti date su i Nadzornom odboru Tehničko-remontnog zavoda Hadžići d.d. Hadžići za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave ovog privrednog društva, te za imenovanje Mehe Rekića za direktora TRZ-a Hadžići d.d. Hadžići, na mandatni period od četiri godine.