Vlada FBiH uputila inicijativu Vijeću ministara BiH da donese državnu strategiju za borbu protiv korupcije

0
137
Federalno ministarstvo finansija novac će korisnicima isplatiti na račune tokom naredne sedmice

Vlada Federacije BiH je uputila inicijativu Vijeću ministara BiH da što prije usvoji državnu strategiju za borbu protiv korupcije, a kako bi Vlada konačno bila u mogućnosti donijeti ovaj strateški dokument i na federalnom nivou.
Podsjetimo, na prošlosedmičnoj sjednici usvojen je izvještaj o radu za prošlu godinu Antikorupcionog tima Vlade FBiH, u kojem su istaknute aktivnosti na stvaranju pretpostavki za izradu nove federalne strategije za borbu protiv korupcije. Međutim, kako je navedeno, njenoj izradi nije se moglo pristupiti zbog neusvajanja strategije na nivou BiH, te je pojašnjeno da se već čeka dvije godine.
Stoga Vlada FBiH inicijativom ka Vijeću ministara apelira da u što skorijem periodu bude donesena državna strategija. Omogućavanjem donošenja federalne strategije, napomenuli su iz Vlade FBiH, olakšat će se i provođenje brojnih aktivnosti na provedbi Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH, a u okviru kojeg su izuzetno značajni uspostava i izgradnja ‘Palate pravde Federacije BiH’ u koju će biti smješteni Posebni odjeli za borbu protiv korupcije pri Vrhovnom sudu FBiH i Federalnom tužilaštvu, o čemu je već potpisan i Memorandum sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH.