Vlada FBiH usvojila izmjene Plana cijepljenja protiv Covid-19

0
213
Vlada FBiH: Bez odlaganja zaključiti ugovore o nabavci vakcina (Foto: Arhiv)

Vlada FBiH je na današnjoj sjedici u Mostaru, kojom je predsjedavala ministrica finansija Jelka Milićević, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 8.2.2021. godine, te usvojila predložene naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
Dozvoljava se vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana računajući od 12.2.2021. godine, kao dana početka njihove primjene.
Krizni štab će, nakon isteka ovog roka, sagledati kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačiniti procjenu rizika.
Vlada FBiH je takođe usvojila izmjene i dopune Plana cijepljenja protiv COVID-19 u Federaciji BiH. Te izmjene će Zavod za javno zdravstvo FBiH proslijediti kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, a Federalno ministarstvo zdravstva kantonalnim ministarstvima zdravstva. O ovim izmjenama Plana cijepljenja bit će upoznat i Parlament FBiH.