Vlada FBiH usvojila Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom

0
866
Pravo na liječenje biomedicinski pomognutom oplodnjom ima žena do navršene 42. godine života

Federalna vlada danas je utvrdila i Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom. Na ovaj zakon se primjenjuju propisi o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju, kao i pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.
Ovaj zakon stavio je u fokus homolognu oplodnju korištenjem vlastitih spolnih stanica bračnih ili izvanbraćnih partnera.
Pravo na liječenje biomedicinski pomognutom oplodnjom na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u pravilu, ima žena do navršene 42. godine života, koja je u braku, odnosno izvanbračnoj zajednici, i to tri pokušaja intrauterine inseminacije i pet pokušaja izvantjelesne oplodnje, uz obvezu da dva pokušaja budu u prirodnom ciklusu.
Porijeklo djeteta začetog u postupku biomedicinski pomognute oplodnje utvrđuje se sukladno Obiteljskom zakonu FBiH.
Svi pokazatelji o postupku biomedicinski pomognute oplodnje, a posebno o ženi, njezinom bračnom, ili izvanbračnom drugu, te začetom djetetu su profesionalna tajna.
Zdravstvene ustanove ovlaštene za obavljanje postupaka biomedicinski pomognute oplodnje moraju posjedovati odgovarajuću medicinsko-tehničku opremu i prostor i zaposlen najmanje jedan stručni tim.