Vlada FBiH: Utvrđen javni interes za izgradnju dionica autoceste Tarčin-Konjic i tunel Prenj

0
209
Nova odluka za dionicu Tarčin - Konjic je potrebna jer je došlo do izmjene projektnog rješenja

Vlada Federacije BiH je danas, na prijedlog Ministarstva prometa i komunikacija, donijela dvije odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dvije dionice autoceste na Koridoru 5c. Riječ je o dionicama autoceste Tarčin – Konjic u dužini od 20,2 km, te tunela Prenj dužine 12 km.
Također, utvrđeno je da je korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ovih objekata JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, te mu je naloženo da pokrene eksproprijacijske postupke.
Kako je obrazloženo, nova odluka za dionicu Tarčin – Konjic je potrebna jer je došlo do izmjene projektnog rješenja, kao i izmjene i dopune elaborata eksproprijacije za potrebu izgradnje poddionice Ivan-Ovčari, a kojim su obuhvaćene nove parcele ili pak dijelovi ranije potrebnih parcela u manjim površinama.
Utvrđivanje javnog interesa za dionicu tunela Prenj bilo je potrebno radi omogućavanja pokretanja postupka eksproprijacije nekretnina na ovoj dionici, što je ujedno i preduslov za realizaciju projekta izgradnje autoceste na ovoj dionici.
Autoceste FBiH će, u skladu sa svojim Trogodišnjim planom poslovanja za period 2022-2024. godina, osigurati sredstva za realizaciju ovih odluka.