Vlada FBiH: Utvrđen javni interes za izgradnju dionice autoceste Konjic – tunel Prenj

0
330
Pokretanje eksproprijacije nekretnina na dionici Konjic - tunel Prenj preduslov je za realizaciju ovog projekta

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom utvrđuje da je izgradnja autoceste na Koridoru 5c, dionica Konjic – tunel Prenj, u dužini od 11 km, od javnog interesa za Federaciju BiH.
Utvrđeno je i da je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ovog objekta, te mu je naloženo pokretanje postupk eksproprijacije. Sredstva za realizaciju ove odluke obezbjedit će Autoceste FBiH, a za njenu realizaciju zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Autoceste FBiH.
Donošenje Odluke bilo je potrebno kako bi se omogućilo pokretanje postupka eksproprijacije nekretnina na dionici Konjic – tunel Prenj, što je ujedno i preduslov za realizaciju ovog projekta.
Vlada je danas, također, dopunila odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru 5c za dionice Nemila – Poprikuše, Putnikovo Brdo – Medakovo i Mostar jug – Buna, poddionica Mostar jug – tunel Kvanj.
Ovo je učinjeno na inicijativu Autocesta FBiH kako bi im bio omogućen nesmetan ulazak u posjed i početak radova na ovim dionicama. Dopune odluka omogućavaju poduzimanje daljnjih radnji za realizaciju ovih infrastrukturnih projekata.