Vlada FBiH utvrdila koeficijent za egzistencijalnu naknadu demobiliziranim borcima

0
298
Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje Budžeta FBiH iznosili su 2.795,46 miliona KM

Vlada FBiH danas je utvrdila koeficijent 1,0 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za drugi kvartal (april – juni) 2021. godine u okviru transfera pojedincima za provedbu Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica novčana – egzistencijalna naknada, utvrđenog ovogodišnjim Budžetom FBiH.
Na osnovu ovog koeficijenta i iznosa utvrđenog u Zakonu o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica bit će utvrđena visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za ovaj period.
Za realizaciju ovakve odluke obezbijeđena su budžetska sredstva za 2021. godinu u iznosu od 45 miliona KM.