Vlada FBiH utvrdila koeficijent za naknadu demobiliziranim borcima

0
323
Ukupan iznos za raspodjelu sredstava po ovom programu je oko 14 miliona KM

Vlada Federacije BiH danas je donijela odluku kojom je utvrdila koeficijent jedan (1) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim borcima i članovima njihovih porodica za period juli – septembar 2021. godine.
Na osnovu utvrđenog koeficijenta i utvrđenog iznosa, bit će utvrđena i visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim borcima i članovima njihovih porodica za isti period ove godine.
Za isplatu novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihove porodice u Budžetu FBiH za 2021. godinu su planirana sredstva od 45 miliona KM.