Vlada FBiH: Za izgradnju preduzetničkih zona 4 miliona KM

Transferi za rad i socijalnu politiku biće dodijeljeni u iznosu većem od 15,3 miliona KM, za uvezivanje staža 2.5 miliona KM, za podršku i razvoj namjenske industrije 4 miliona KM...

0
954
Odobreni transferi za razvoj poduzetničkih zona u Federaciji BiH

Vlada Federacije BiH danas je odobrila korištenje ovogodišnjih transfera za nekoliko federalnih ministarstava. Sredstva su namijenjena za finansiranje programa, institucija, udruženja, pojedinaca i aktivnosti za 2018. godinu iz nadležnosti federalnih ministarstava, a kroz grant (nepovratna) sredstva.
Između ostalih, transferi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, iznose ukupno više od 15,3 miliona KM, bit će raspodijeljeni za deset namjena.
Transferima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Vlada FBiH je odobrila utrošak sredstava kroz dva transfera namijenjena uvezivanju staža kroz finansiranje neizmirenih obaveza preduzeća na osnovu uplate za PIO zaposlenicima koji ostvaruju uslove za penzionisanje. Prvi transfer u iznosu od 1,5 milion KM namijenjen je javnim preduzećima, dok se transfer od 1 milion KM odnosi na privatna preduzeća i poduzetnike.
Vlada je odobrila korištenje sredstava transfera za razvoj turizma u FBiH, u ukupnom iznosu od 3,1 milion KM, te 1,25 milion KM za provođenje Strategije zaštite okoliša.
Transferi iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja bit će realizovani kroz tri programa utroška sredstava, a transferi za oblast obrazovanja i nauke iznose ukupno 6.575.000 KM.
Transferima Federalnog ministarstva zdravstva predviđeno je izdvajanje 2 miliona KM za sufinansiranje zdravstvenih usluga bolničkog liječenja u zdravstvenim ustanovama u FBiH povratnika iz FBiH u općine u Republiku Srpsku, kao i 26 miliona KM za finansiranje nabavke lijekova i medicinskih sredstava, pružanje zdravstvenih usluga i provođenje programa Federalnog fonda solidarnosti.
U okviru jednog od transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta, namijenjenog sportu od značaja za FBiH i vrijednom je 1,92 milion KM, planirana je ralizacija zaključka Vlade FBiH o izdvajanju 450.000 KM za podršku organiziranju Evropskog zimskog omladinskog festivala (EYOF) 2019. godine.
Iznos od 7,38 miliona KM odobren je kroz transfere Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, od čega će za izgradnju preduzetničkih zona biti izdvojeno 4 miliona KM.
Vlada FBiH donijela je četiri odluke kojima je usvojila programe podrške održivog povratka raseljenih osoba. Sredstva od 16,1 miliona KM bit će raspodijeljena kroz transfer pojedincima – za raseljene osobe i povratnike, dok su 3 miliona KM namijenjena programima povratka u Republiku Srpsku.
Tekući transfer za zajedničke međuentitetske i općinske projekte i projekte sa nevladinim organizacijama iznosi 2 miliona KM, a na ime kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, kao podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih s područja regije Srebrenica planiran je iznos od 1,5 milion KM.
Za podršku udruženjima potrošača planiran je iznos od 70.000 KM. Od tog iznosa 30.000 KM namijenjeno je za podršku radu i jačanju kapaciteta udruženja potrošača, a 40.000 KM za aktivnosti informisanja i savjetovanja potrošača.