Vlada FBiH: Za projekte Ministarstva rada i socijalne politike 12 miliona KM

0
572
Podrška projektu zapošljavanja u privatnom sektoru

Vlada Federacije BiH danas je u Sarajevu, nastavljajući 178. sjednicu, započetu 9. maja, usvojila Program utroška sredstava odobrenih ovogodišnjom Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike u ukupnom iznosu od 12.000.316 KM, koja su namijenjena za deset projekata.
Najveći iznos od 10.170.316 KM predviđen je za projekat Svjetske banke za podršku zapošljavanju. Sredstva iz ove kreditne linije će biti raspoloživa nakon što budu postignuti zadati indikatori kroz realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini.
Tako je za zapošljavanje 3.600 mladih predviđeno 2.151.413 KM, a za 10.000 zaposlenih u nepovoljnom položaju 3.129.328 KM. Za unaprjeđenje dizajna mjera za povećanje zapošljavanja planirano je za modificiran dizajn jednog programa 977.915 KM, a 1.955.830 KM za 10.000 tražilaca posla koji trebaju podršku i imaju individualni akcioni plan u bazi podataka. Za potrebe monitoringa trendova tržišta rada planirano je, također, 1.955.830 KM.
Za implementaciju i uvođenje u prava neratnih invalida predviđeno je 200.000 KM, a za realizaciju aktivnosti predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u FBiH 20.000 KM.
Za potrebe provedbe Zakona o zaštiti od nasilja u porodici izdvojeno je 250.000 KM, 40.000 KM kao podrška organizaciji Dječije nedjelje, a 500.000 KM za organizacije civilnih invalida.
Rad ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na nivou FBiH bit će sufinansiran sa 700.000 KM, dok transfer neprofitnim organizacijama za Strategiju deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u FBiH iznosi 20.000 KM, koliko i za Strategiju za unaprjeđenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH 2016.-2021. godina.
Za rad udruženja penzionera na nivou FBiH, na osnovu člana 125. Zakona PIO, predviđeno je 80.000 KM.