Vlada Federacije BiH uplatila 28,36 miliona KM pomoći za 73 općine

Odobrena sredstva za sedam preostalih općina u FBiH bit će uplaćena kada ove općine potpišu ugovore

0
285
Sredstva su odobrena za uvezivanje staža radnicima za odlazak u penziju

Danas su iz Budžeta FBiH uplaćena sredstva u iznosu od 28.360.000 KM za 73 općine u Federaciji BiH.
Riječ je o realizaciji odluke Vlade FBiH od 16.9.2021. godine kojom se grant sredstvima direktno pomažu niži nivoi vlasti, gradovi i općine, u iznosu od 30 miliona KM.
Od toga je 10 miliona KM dodijeljeno na principu solidarnosti svim općinama i gradovima u FBiH u jednakom iznosu od 125.000 KM, na ime finansijske pomoći budžetima u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije Covid-19.
20 miliona KM je osigurano za kapitalne transfere općina i gradova, i to za finansiranje ili sufinansiranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koje će biti implementirane u jedinicama lokalne samuprave i namijenjena su za nekoliko oblasti. To su putna infrastruktura, komunalna infrastruktura, zatim objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera. Obuhvaćeni su i ostali objekti od značaja za jedinice lokalne samouprave, kao i za finansiranje i drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.
Odobrena sredstva za sedam preostalih općina u Federaciji BiH bit će uplaćena kada ove općine završe proceduru potpisivanja i dostavljanja ugovora, saopćeno je iz Vlade FBiH.