Vlada KS dala saglasnost na upošljavanje zdravstvenih radnika u Općoj bolnici

0
309
Lactalis BH donirao Općoj bolnici 'Prim. dr. Abdulah Nakaš' mjesečnu zalihu prehrambenih namirnica

Vlada Kantona Sarajevo dala je danas saglasnost JU Opća bolnica ‘Prim. dr Abdulah Nakaš’ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, do tri mjeseca, 10 ljekara doktora medicine, 30 medicinskih sestara – tehničara, dva pneumatičara i pet radnica na održavanju higijene.
Zavod zdravstvenog osiguranja KS osigurat će sredstva za upošljavanje navedenog kadra, sa evidencije Službe za zapošljavanje KS.
Ministarstvo zdravstva KS je prije tri dana zaprimilo zahtjev Opće bolnice u kojem je zatraženo hitno obezbjeđivanje uposlenika na navedenim radnim mjestima, zbog usložnjavanja epidemiološke situacije i četvrtog vala pandemije Covid-19. Shodno tome, Vlada KS je donijela odluku o zapošljavanju.
Prilikom prijema kadra u radni odnos, Opća bolnica je dužna ispoštovati zakonske i podzakonske propise koji regulišu oblast zapošljavanja.