Vlada TK: Dječiji dodatak od 30 do 48 KM mjesečno, jednokratna pomoć 1.500 KM

Vlada TK utvrdila je iznos jednokratne novčane pomoći za roditelje sa troje i više djece u visini od 1.500 KM

0
586
Vlada TK usvojila prijedlog rebalansa kantonalnog budžeta za 2022. u iznosu od 561,35 miliona KM

Kako bi centri za socijalni rad mogli regulisati pripremne radnje i na vrijeme korisnicima isplatiti sredstva, Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela niz odluka iz oblasti socijalne zaštite.
Jednom od odluka utvrđen je iznos dječijeg dodatka za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz 2021. godine, u visini od 30 KM po jednom djetetu mjesečno, izuzimajući porodice sa troje i više djece za koje se dječiji dodatak utvrđuje u visini od 48 KM mjesečno po svakom djetetu iz te porodice. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine i bit će objavljena u ‘Službenim novinama Tuzlanskog kantona’.
Vlada je također donijela Odluku o visini jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta. Odlukom je utvrđena jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta u visini od 20% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu za prvih deset mjeseci 2021. godine u iznosu od 180 KM. Zahtjev za ostvarivanje prava se može podnijeti u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta. Pravo na jednokratnu pomoć imaju porodice čiji mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2021. godine.
Budući da je pomoć nezaposlenim majkama porodiljama neophodna radi pojačane ishrane za majke porodilje i pravilnog procesa odrastanja djece u periodu dojenja Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju novčane pomoći u prehrani djeteta do šest mjeseci. Ovim je utvrđen iznos novčane pomoći na ime prehrane djeteta do šest mjeseci za nezaposlene majke porodilje čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2021. godine, u visini od 90 KM mjesečno po djetetu.
Pravo iz prethodnog stava isplačivat će se u trajanju od maksimalno šest mjeseci, a zahtjev za ostvarivanje prava se može podnijeti u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta.
Vlada TK utvrdila je iznos jednokratne novčane pomoći za roditelje sa troje i više djece u visini od 1.500 KM. Pravo na jednokratnu pomoć mogu ostvariti roditelji za treće i svako slijedeće dijete rođeno u 2022. godini.
Vlada TK danas je utvrdila visinu naknade za obrok u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja za djecu iz porodica koje su se našle u stanju socijalne potrebe u iznosu od 1,5 KM po djetetu po danu redovnog prisustva nastavi. Naknada se ne isplaćuje za vrijeme raspusta u školama.
Vlada TK je također utvrdila visinu naknade za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom hraniteljstvu u iznosu od 31,60% prosječne plate u Federaciji BiH (988,40 KM) za prvih deset mjeseci 2021. godine odnosno 312 KM.