VMBiH: Utvrđen Prijedlog zakona o osiguranju depozita, bolja zaštita deponenata

0
1170
Članice Agencije za osiguranje depozita su sve komercijalne banke koje posluju u BiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine, koji je predložio Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita, u čijem su sastavu državni i entitetski ministri finansija i guverner Centralne banke BiH.
Ovo je jedan iz seta od pet reformskih zakona kojim se unapređuje finansijska stabilnost u Bosni i Hercegovini. Istovremeno se jača transparentnost i vrši usklađivanje ovog zakona sa odgovarajućim direktivama Evropske unije.
Novim zakonom omogućena je bolja zaštita deponenata prilikom transformacije banaka u BiH te je uvedena mogućnost restrukturiranja banaka. Propisano je da banke koje dobiju dozvolu za rad od entitetskih agencija za bankarstvo automatski ulaze u proces osiguranja depozita.
Prijedlog zakona bit će upućen Parlamentarnoj skupštini na razmatranje po skraćenoj proceduri.