Za finansiranju komunalnih projekata u Mostaru i Gračanici oko 165 hiljada KM

0
121
Ministrica Đapo potpisala ugovore sa direktorom Deponije Mostar Mirhadom Grebovićem i...

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo potpisala je ugovore o namjenskom prenosu sredstava za sufinansiranje projekata s direktorima javnih preduzeća Deponije Mostar Mirhadom Grebovićem i KOMUS Gračanica Senadom Memićem, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Ministarstvo je izdvojilo 84.595 KM za sufinansiranje projekata JP Deponija Mostar, a za iste namjene 80.000 KM iz Budžeta Federacije BiH dobit će JP KOMUS Gračanica.

… direktorom javnog preduzeća KOMUS Gračanica Senadom Memićem

“Sredstva su namjenska i bit će utrošena za nabavku mašina za unapređenje rada javnog preduzeća u Mostaru, te kamiona za odvoz otpada u Gračanici“, rekla je ministrica Đapo.
Grad Gračanica primjer je dobre prakse upravljanja otpadom lokalne zajednice u Federaciji BiH, prilagođen integralnom sistemu upravljanja otpadom koji prati regionalni koncept.
Iz Ministarstva navode da su direktori Grebović i Memić istaknuli da će im sredstva odobrena od Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva okoliša i turizma značajno pomoći u radu.