Šest miliona maraka za gradski autoput u Sarajevu

0
294
Za izgradnju gradskog autoputa, dionica Stup-Buća Potok-Pofalići-Velešići-Bentbaša predviđeno 6 miliona KM

Vlada FBiH izmijenila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava ‘Kapitalni transferi javnim poduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta’ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija kojom je za izgradnju gradskog autoputa u Sarajevu, dionica Stup – Buća Potok – Pofalići – Velešići – Bentbaša predviđeno 6 miliona KM, implementator JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.
Ova sredstva namijenjena su za projektiranje, reviziju, izvođenje radova, nadzor radova, te izradu studije optimizacije željezničke infrastrukture u Kantonu Sarajevo.