Za gradski prevoz u Sarajevu dodatno kreditno zaduženje od 40 miliona KM

0
334
Podržana inicijativa za dodatno zaduženje za Gradski prevoz Sarajevo i izgradnju tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica

Federalna vlada danas je podržala dvije inicijative da se kreditnim zaduženjem osiguraju sredstva za unapređenje gradskog prevoza u Sarajevu, a riječ je o dodatnim sredstvima za provođenje ‘Projekta gradski prevoz Sarajevo’ i ‘Izgradnja tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica’, u ukupnom iznosu do 40 miliona eura.
Usvojenim zaključcima Vlada FBiH je prihvatila inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Evropske investicijske banke (EIB) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta ‘Gradski prevoz Sarajevo – dodatna sredstva’, u iznosu do 35 miliona eura. Prihvatila je i informaciju o ovom kreditu, kao osnovom za vođenje pregovora.
U informaciji Federalnog ministarstva finansija se, između ostalog, navodi da planirana sredstva iz redovnih prihoda Budžeta Kantona Sarajevo nisu dovoljna za realizaciju ovog projekata, te je planirano finansiranje iz kreditnih sredstava. Ranije je od EIB-a odobren ukupan iznos od 75 miliona eura, u realizaciji se nalazi 40 miliona eura, pa se traži zaduženje za dodatnih 35 miliona eura. U komponentama projekta je navedeno da je za sanaciju, rekonstrukciju i modernizaciju tramvajske pruge potrebno šest miliona eura, za obnovu voznog parka tramvajskog saobraćaja 17 miliona eura, za uređenje trolejbuskog depoa 9 miliona eura, te za izgradnju gradske saobraćajnice I transferzala dionica II (Bare – tunel Kobilja glava – Hotonj) tri miliona eura.
Druga inicijativa se odnosi na zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) radi osiguranja dodatnih 5 miliona eura za realizaciju projekta izgradnje tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica. Vlada FBiH je podržala ovaj projekat 22.07.2021. godine na iznos od 20 miliona eura. Ukupan iznos kredita za ovaj projekat bi bio 25 miliona eura.
Konačne odluke o zaduženjima bit će donesene po završetku pregovora sa EBRD-om i EIB-om, s kojima će biti utvrđeni konačni uslovi kreditnih zaduženja, po kojima je krajnji dužnik Kanton Sarajevo.