Za izgradnju vjetroelektrane Vlašić zajam od 36 miliona eura

0
127
Vjetroelektrana Poklečani kod Posušja imat će instalisanu snage 132 MW

Vijeće ministara BiH prihvatilo je danas Inicijativu i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu i projektu između KfV-a, Frankfurt na Majni (KfV), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora (zajmoprimac), i Federacije BiH, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (agencija za izvršenje projekta), u iznosu 36 miliona eura za Projekat izgradnje vjetroelektrane Vlašić.
Izgradnjom vjetroelektrane snage do 50 MW na visoravni Vlašić u Srednjobosanskom kantonu stvaraju se uslovi za proizvodnju električne energije za potrebe bh. elektroenergetskog sistema. Projekat će doprinijeti ekonomskom razvoju BiH, uz korištenje obnovljivih izvora energije i smanjenje stakleničkih gasova.
Procijenjena vrijednost investicije iznosi 75 miliona eura, a finansirala bi se sredstvima kredita KfV i EIB-a u iznosima po 36 miliona eura i vlastitim izvorima JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u iznosu tri miliona eura.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here