Za modernizaciju HE Čapljina zajam KfW-a od 15 miliona eura

0
579
Zajam KfW-a za realizaciju projekta modernizacija hidroelektrane Čapljina

Vlada FBiH danas je prihvatila zaduženje Federacije BiH na osnovu Sporazumu o zajmu i projektu između Njemačke razvojne banke (KfW) i Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, u iznosu od 15 miliona eura za realizaciju projekta rehabilitacije i modernizacija crpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljina.
Projekat se odnosi na zamjenu dotrajale opreme i modernizaciju postrojenja starog 40 godina, s ciljem podizanja stepena pouzdanosti i raspoloživosti postrojenja ove hidroelektrane.
Zajam je dat s rokom otplate od 15 godina, s uključenim grace periodom od 4,5 godine.
Danas je potvrđeno da je dokumentacija u vezi s ovim zaduženjem prihvatljiva za FBiH, a posebno Nacrt sporazuma o zajmu i projektu između KfW, BiH, FBiH i JP EP HZHB. Sredstva zajma će na, kreditnom osnovu, biti prenesena na JP EP HZHB, kao krajnjeg korisnika i dužnika. U periodu provedbe ovog projekta, u budžetu BiH nije potrebno osiguravati finansijska za dodatno sufinansiranje.