Za poticaje poljoprivredi u FBiH 87 miliona KM

0
158
Poljoprivrednici traže od bh. vlasti zaštitu domaće proizvodnje

Vlada Federacije BiH je danas usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava ‘Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu’ utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 87 miliona KM.
Usvajanju Programa prethodila je opsežna javna rasprava u sklopu koje je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dobilo veliki broj sugestija, prijedloga i komentara na Nacrt programa. U skladu s tim, povećana su sredstva za biljnu proizvodnju koja ove godine iznose 13.330.000 KM. Za animalnu proizvodnju je predviđeno 56.200.000 KM.
Pored Modela podrške proizvodnji, od ukupnih sredstava Programa podrški za 2021. godinu, iznos od 14.050.000 KM je predviđen za Model ruralnog razvoja, koji za cilj ima sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja FBiH. Iznos od 2 miliona KM predviđen je za podršku investicijskim projektima u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije koje kreditira Razvojna banka FBiH preko kreditne linije za poljoprivredu.
Za Model ostalih vrsta podrški predviđen je iznos od 2.920.000 KM. Ova sredstva će biti korištena za sufinansiranje penzijskog i zdravstvenog osiguranja za nove obrte, finansiranje izrade Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja, Operativnog programa razvoja zadrugarstva, podršku opremanju laboratorija i veterinarskih organizacija, sufinansiranje osiguranja od šteta u poljoprivredi, podršku organizovanju stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova te sufinanciranje izlaganja na sajmovima.
Određena su i sredstva za sufinansiranje organizovanja poljoprivrednika, aktivnosti poljoprivrednih zadruga i privrednih društava za povezivanje ponude porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i obrta sa područja Federacije BiH i otkup njihovih proizvoda s ciljem njihove prodaje, prerade ili izvoza.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here