Za projekt Gradskog prevoza u Sarajevu zajam od 40 miliona eura

0
221
Od ukupno registriranog broja motornih vozila u 2022. godini 86,7% su putnička

Vlada FBiH je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta Gradskog prevoza u Sarajevu u iznosu do 40 miliona eura.
Realizacija projekta odvijat će se kroz četiri povezana podprojekta koje spadaju u oblast gradskog saobraćaja na području Kantona Sarajevo, a odnose se na izgradnju i rekonstrukciju infrastrukture i nabavku vozila javnog prevoza, te izgradnju gradskih saobraćajnica.
Sredstva zajma će Federacija BiH prenijeti na Kanton Sarajevo, kao krajnjem korisniku i dužniku po ovom zaduženju.