Za projekt prikupljanja i tretmana otpadnih voda u Zenici 4,75 miliona eura

0
751
Vlada Federacije BiH održala je sjednicu u Mostaru (Foto: Arhiv)

Vlada FBiH danas je donijela odluku kojom Federacija BiH prihvata grant sredstva namijenjena finansiranju projekta prikupljanja i tretmana otpadnih voda u Zenici, po osnovu Sporazuma o finansiranju i projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), BiH, Federacije BiH i Grada Zenice, u iznosu od 4.750.000 eura.
Na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Vlada je usvojila informaciju o Akcionom planu za razvoj poduzetništva žena u FBiH za period od 2018. do 2020. godine. Ovaj plan omogućava prelazak na sistemsku podršku razvoju poduzetništva žena, kako bi bio osiguran stabilan rad poduzetnica i povećanje broja subjekata koje one pokreću i vode.
Federalna vlada donijela je Uredbu o organizovanju federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite, koje će izvoditi složenije spasilačke intervencije koje zahtijevaju brzu i efikasnu akciju spašavanja života i zdravlja ljudi i materijalnih dobara u svim slučajevima kada organizovane snage zaštite i spašavanja nisu dovoljne.
Usvojena je i informacija o realizaciji obaveza i prava iz Ugovora o kupoprodaji zgrade Energoinvesta za trajni smještaj Vlade Federacije BiH u Sarajevu.

Poslovanje energetskog sektora

Vlada FBiH usvojila je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u većinskom vlasništvu Federacije u 2017. godini.
Izvještaj o radu i poslovanju Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za 2017. godinu nije uvršten u ovaj integralni izvještaj, jer ga nije razmatrala i usvojila Skupština ovog društva.
U JP Elektroprivreda HZHB proizvodnja u hidroelektranama u 2017. godini je iznosila 1.287,41 gigawat sati (GWh), što je 81,74 posto od planiranih 1.575 GWh. Godišnji plan proizvodnje premašila je samo CHE Čapljina sa 145,02 posto zahvaljujući radu elektrane u crpnom režimu. HE Jajce 2 je ispunila plan sa 97,76 posto, HE Mostar sa 72,33 posto, HE Jajce 1 sa 80,58 posto, HE Rama sa 75,46 posto, HE Mostarsko blato sa 42,50 posto i HE Peć-Mlini sa 27,48 posto. CHE Čapljina je radila u crpnom režimu rada i za svoj rad utrošila 266,11 GWh, što je ekvivalentno proizvodnji od 196,92 GWh.
Ova kompanija je ostvarila dobit u poslovanju u iznosu 237.441 KM. Na kraju 2017. je bilo uposleno 2.142 zaposlenika, što je u odnosu na stanje godinu ranije povećanje od 94 zaposlenika.
Tokom 2017. godine privredno društvo Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo je ostvarilo prihod od 4.866.896 KM, dok su rashodi iznosili 2.744.714 KM. Neto ostvarena dobit u 2017. godini iznosila je 1.954.607 KM.
BH Gas d.o.o. Sarajevo je u 2017. ostvario ukupan prihod od prodaje prirodnog gasa od 88.355.692 KM, što je u odnosu na 2016. godinu više za 4,4 miliona KM ili za 5,32 posto. Ukupan prihod ostvaren u ovom periodu iznosio je 90.865.165 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine povećanje za 4,3 posto, a ukupan rashod 76.839.689 KM što je u odnosu na 2016. povećanje za 0,1 posto. Ukupna dobit ostvarena u 2017. godini bila je 13.189.608 KM.