Za razliku od Amerikanaca i Kineza, Evropljani skeptični u pogledu smanjenja emisije ugljika do 2050.

0
408
Novo istraživanje EIB-a o bankarskom sektoru u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi

Prema nedavno objavljenom Istraživanju Evropske investicione banke (EIB) o klimi za 2021-2022. godinu, samo ispitanici iz Kine (93%) i neznatna većina Amerikanaca (51%) smatraju da će njihova zemlja ispuniti svoje obaveze u pogledu smanjenja emisije ugljenika do 2050. godine, kako je obećano Pariskim sporazumom.
Manjina građana Evropske unije (42%) smatra da će njihova zemlja uspjeti da drastično smanji svoju emisiju ugljenika. Građani EU (75%) smatraju da su oni sami više zabrinuti zbog klimatske krize nego njihove države. Nasuprot tome, ispitanici iz Kine (69%) smatraju da je zbog klimatskog vanrednog stanja više zabrinuta njihova vlada nego sami građani. Kao glavni razlog zbog kojeg je teško riješiti klimatsku krizu, 41% Kineza navode to što ljudi ne žele da promijene svoje ponašanje.
Istraživanje EIB-a pokazuje da većina građana Evropske unije, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i Kine smatra da su klimatske promjene i njihove posljedice najveći izazov čovečanstva u 21. vijeku, što je posebno dominantno kod mlađih ljudi. Ljudi širom svijeta zalažu se za oštrije mjere koje bi nametnule promjene u ponašanju ljudi, kako bi se rješavala klimatska kriza: 91% ispitanika iz Kine, 70% građana EU i 60% Amerikanaca podržalo bi te mjere.
Na pitanje o izvoru energije na koji bi njihova zemlja trebalo da se osloni da bi se borila protiv globalnog zagrijevanja, naglašavaju potrebu za korišćenjem obnovljive energije. Dok se građani EU (63%) i Kinezi (60%) većinom zalažu za obnovljive vidove energije, to je slučaj samo kod 50% Amerikanaca.
Podrška za prirodni gas kao prelazni izvor energije je niska, ali je u odnosu na druge izvore veća kod Amerikanaca (18% je za prirodni gas), nego u drugim regionima (u Kini je 13% za, u Evropskoj uniji 6%). Nuklearna energija je popularnija opcija kod Britanaca (15%) i građana EU (12%) nego kod Amerikanaca (9%) i ispitanika iz Kine (5%).
Konačno, mnogi ispitanici smatraju da je najodrživiji izvor energije za rješavanje klimatske krize onaj koji ne koristimo: 22% ispitanika iz Kine, 17% Amerikanaca i građana EU, kao i 16% Britanaca navelo je da prioritet treba da bude ušteda energije. Takođe, potrebno je pospješiti obrazovanje i jačanje svijesti među djecom o održivoj potrošnji. Uvođenje poreza na proizvode i usluge koji najviše doprinose globalnom zagrijevanju poželjnim smatra većina građana.