Za sedam dana broj zaposlenih u FBiH smanjen za 232 radnika

0
394
Malo i srednje poduzetništvo je pokretačka snaga razvoja privrede Federacije BiH

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 23.08.2021. godine iznosio je 526.152. i u odnosu na broj zaposlenih na predhodnu sedmicu (16. august) kada je iznosio 526.384 je manji za 232.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 23. augusta po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.

Stanje broja zaposlenih od 23. augusta ove godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje.