Za unapređenje zdravstvene zaštite u FBiH 19,2 miliona eura od IBRD-a

0
59
Projektom će se omogućiti dalje uvođenje informacionih i komunikacionih tehnologija u sistem zdravstva

Federalno ministarstvo finansija informisalo je danas Vladu FBiH o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za finansiranje Projekta ‘Unapređenje zdravstvene zaštite u FBiH’. Vlada je danas utvrdila i Prijedlog odluke o ovom kreditnom zaduženju i uputila ga na konačno usvajanje Parlamentu FBiH.
Inače, Vlada FBiH je na sjednici održanoj 20.5.2021. podržala inicijativu za ovo zaduženje. Od ukupno odobrenih sredstva IBRD-a za Bosnu i Hercegovinu u iznosu do 67,3 miliona eura, na Federaciju BiH će biti alocirano 19,24 miliona eura. U Sarajevu su 1. februara i 4. marta 2022. održani pregovori o ovom projektu, usaglašeni su zapisnik, te nacrti sporazuma o zajmu između BiH i IBRD-a, te Projektnog sporazuma između IBRD i FBiH o procjeni Projekta.
Sredstva zajma odobravaju se Federaciji BiH s rokom otplate od 32 godine, te sedmogodišnjim grace periodom.
Projekt će biti proveden kroz dvije komponente. Prva se odnosi na unapređenje učinka zdravstvenog sistema i podržava unapređenje efikasnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite, te jačanje upravljanja i finansijske održivosti zdravstvenih ustanova. Druga komponenta se odnosi na upravljanje i monitoring Projekta, podrška upravljanju te monitoring i evaluacija.
Cilj Projekta je unaprjeđenje kvaliteta zdravstvenih usluga, kao i finansijskog stanja zdravstvenih sistema u FBiH. Projektom će se omogućiti dalje uvođenje informacionih i komunikacionih tehnologija u sistem zdravstva, koje iziskuju značajna finansijska sredstva, spriječiti neopravdani rast troškova zdravstvene zaštite uz održavanje kvaliteta medicinskih usluga.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here