Za vodosnabdijevanje u RS i FBiH 51,5 miliona eura zajma i 2,3 miliona USD granta

0
199
Projekat se odnosi na medernizaciju sektora vodsnabdijevanja i sanitacije u RS i FBiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i Prijedlog sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije vodnih i sanitarnih usluga) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, vrijedan 51,5 miliona eura.
Od ovog iznosa na Republiku Srpsku alocirano je 26,5 miliona eura, a na Federaciju BiH 25 miliona eura. Projekat se odnosi na medernizaciju sektora vodsnabdijevanja i sanitacije u RS i FBiH i uključuje lokalne zajednice te unapređenje dostupnosti usluga u ovoj oblasti. Rok otplate zajma je 32 godine, uključujući sedam godina grejs perioda.
Istovremeno je utvrđen Prijedlog sporazuma o grantu za trast fond sa jednim donatorom Projekat modernizacije vodnog i sanitarnog sektora za BiH (Projekat modernizacije vodnih i sanitarnih usluga) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ulozi administratora trast fonda jednog donatora za Projekat modernizacije vodnog i sanitarnog sektora za BiH.
Riječ je o grantu vrijednom 2,3 miliona američkih dolara kojim će biti podržan Projekat modernizacije vodnih i sanitarnih usluga, a sredstva su namijenjena Republici Srpskoj i Federaciji BiH u jednakim iznosima po 1.150.000 dolara.