Zapošljavanje stranaca nema kvantitativni utjecaj na tržište rada u BiH

0
655
Najveći broj radnih dozvola u 2019. izdat je u: trgovini i poslovanju nekretninama

Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, usvojilo je Godišnji izvještaj o realizaciji odluka u vezi s kvotom radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu, kojih je izdato 2.593, što je za 1,33 posto manje u odnosu na 2016. godinu.
Najviše stranaca koji rade u BiH porijeklom je iz Srbije (26,19 %), Turske (14,58 %), te Hrvatske (6,25 %), Kine (5,01 %) i Kuvajta (4,24 %). Najveći rast broja izdatih radnih dozvola od 66,04% u odnosu na prethodnu godinu registriran je među državljanima Egipta, dok je najveće smanjenje (23,98 %) među državljanima Kine.
Prema kvalifikacionoj strukturi, u 2017. godini se pokazuje da najveći broj zaposlenih stranaca ima visoku stručnu spremu – 1.193 (46,01%), a slijede oni sa srednjom stručnom spremom – 729 (28,11%), te nekvalificirani radnici – 256 (9,87%).
Najveći broj radnih dozvola u 2017. godini izdat je u trgovini – 616 (23,80%), prerađivačkoj industriji – 312 (14,30%), poslovanju nekretninama – 306 (11,80%) i obrazovanju – 236 (9,10%).
Popunjenost kvote za ukupno izdate radne dozvole stranim državljanima, u odnosu na predložu kvotu u 2017. godini, iznosi 55%, dok je u 2016. godini bila 67%.
Udio godišnjeg broja zaposlenih stranaca u odnosu na prosječan broj zaposlenih osoba u BiH u posljednjih pet godina kretao se između 0,3% i 0,4%, što potvrđuje da zapošljavanje strane radne snage nema kvantitativni utjecaj na tržište rada u Bosni i Hercegovini.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here