Zaštita interesa FBiH od posljedica izgradnje HE Ulog i sedam MHE u RS

0
308
Vlada FBiH poduzima aktivnosti na zaštiti interesa od posljedica izgradnje HE Ulog i sedam MHE

Vlada FBiH je prihvatila informaciju federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i ministarstva okoliša i turizma o potrebi zaštite interesa Federacije BiH od posljedica izgradnje hidroelektrane Ulog u Republici Srpskoj i sedam mini hidroelektrana koje čine hidroenergetski sistem Gornja Neretva.
Ova dva ministarstva Vlada je zadužila da, u skladu sa svojim nadležnostima, nastave sa aktivnostima iznalaženja načina zaštite interesa FBiH od posljedica izgradnje HE Ulog i sedam MHE, te da od Federalnog pravobranilaštva zatraže mišljenje o načinu i mogućnostima za ovu pravnu zaštitu.