Zaštita prevoznika iz BiH u međunarodnom cestovnom prometu

0
849
Cestovni prevoznici u BiH u velikim problemima zbog poskupljenja goriva i repromaterijala

Vijeće ministara BiH danas je utvrdilo Prijedlog osnova za pristupanje Bosne i Hercegovine Protokolu iz 1978. godine uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prevozu robe cestom (CMR), zaključenu u Ženevi 1956. godine.
Pristupanje ovoj konvenciji, koje je inicirala i Vanjskotrgovinska komora BiH, osigurat će pravnu sigurnost prevoznika iz BiH koji obavljaju međunarodni prevoz tereta u cestovnom saobraćaju.
Protokolom je definiran način obračuna naknade za potpun ili djelomičan gubitak robe, odnosno utvrđena je gornja granica naknade po kilogramu bruto težine. Naknada se obračunava po vrijednosti robe u vrijeme i u mjestu u kojem je primljena za prevoz.