Zatvaranje kolektivnih centara: U Tešnju počela izgradnja zgrade za smještaj raseljenih

Projekt CEB II se provodi u 45 gradova i općina u BiH zahvaljujući kreditnim sredstvima Razvojne banke Vijeća Evrope namjenjenim za zatvaranje 121 kolektivnog centra u kojima danas živi više od 7.200 građana BiH

0
1274
Načelnik Suad Huskić: Izgradnjom zgrade socijalnog stanovanja riješt ćemo pitanje smještaja raseljenim osobama

U Tešnju je danas ozvaničen početak radova na izgradnji prve zgrade socijalnog stanovanja u ovoj općini koja se gradi u sklopu projekta ‘Zatvaranja kolektivnih centara – CEB II’. Korisnici projekta će biti osobe koje danas žive u kolektivnim centrima, a koje su raseljene, povratnici ili druge socijalno ugrožene osobe.
Riječ je o izgradnji zgrade za smještaj 65 osoba u 21 stan na lokalitetu Medakovo. Ukupna vrijednost radova je 883.807 KM, a izgradnja, prema planu, treba biti okončana u roku od 360 kalendarskih dana.
“U Tešnju je 1992. godine, dakle, prije 25 godina boravilo 30.000 izbjeglica pretežno iz Doboja, Teslića, Dervente i okolnih općina. Drago mi je da smo danas u situaciji da ćemo ovim projektom završiti rješavanje smještaja raseljenim osobama i na ovaj način im vratiti dostojanstvo. Istovremeno, uklanjanjem izbjegličkog naselja koje je smješteno u poslovnoj zoni Bukva u Tešnju će doći do novih lokacija za investiranje”, rekao je općinski načelnik Suad Huskić.
U ovoj godini planiran je početak izgradnje ili rekonstrukcija ukupno 11 zgrada socijalnog stanovanja sa oko 450 stambenih jedinica.
“Pored Dervente, Maglaja, Modriče, Foče i Tešnja, gdje je već započela gradnja stambenih jedinica, prema planiranim aktivnostima u ovoj godini se još očekuje početak radova u Travniku, Zenici, Tuzli, Srebreniku i Sokocu. Strateški cilj BiH je da do 2020. godine budu zatvoreni svi kolektivni centri”, kazala je Edina Imamović, koordinator projekta u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH.
Projekat CEB II provodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice putem nadležnih entitetskih ministarstava, organa lokalnih vlasti i resornih kantonalnih ministarstava/uprava u FBiH i UNHCR-a.
“Kolektivni smještaji bili su neka vrsta utočišta za ljude koji su ostali bez ikakvog krova nad glavom; ali vremenom su, s razlogom, ta mjesta kolektivnog stanovanja postala simbolom tegobe i nezbrinutosti. Zato njihovo zatvaranje predstavlja otvaranje jednog sretnijeg poglavlja u životu ljudi koji su živjeli u njima, a koji će uskoro preseliti u nove domove, poput ovih koji će biti izgrađeni u Medakovu”, kazao je Edin Ramić, federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice.
Projekt CEB II se provodi u 45 gradova i općina u BiH zahvaljujući kreditnim sredstvima Razvojne banke Vijeća Evrope namjenjenim za zatvaranje 121 kolektivnog centra u kojima danas živi više od 7.200 građana BiH. Planirana je izgradnja 2.611 stanova neprofitnog socijalnog stanovanja u 82 zgrade i objekta.