Zeleni koridori uskoro mogući na graničnim prelazima između CEFTA-e i EU

0
632
Predstavnici uprava carina Grčke, Sjeverne Makedonije i Srbije razmotrili potencijal SEED-a

Konstantinos Murtidis, generalni direktor Uprave carina i akciza Grčke, Slavica Kutirov, direktorica Uprave carina Sjeverne Makedonije, i Duško Marinković, v.d. zamjenika direktora Uprave carina Srbije, sastali su se danas na graničnom prelazu Preševo-Tabanovci da bi zajednički razmotrili potencijal sistemske elektronske razmjene podataka (SEED) koja funkcioniše na Zapadnom Balkanu. Inicijatori ove posjete su Transportna zajednica i Sekretarijat CEFTA.
Učešće Grčke je od izuzetnog značaja s obzirom da bi ovo bio veliki napredak u zajedničkim naporima i viziji transporta i trgovine između Grčke i članica CEFTA sporazuma. Zato se očekuje da ovaj sastanak dovede do veće saradnje u oblasti zelenih koridora i koristi i za EU i za CEFTA-u.
Konstantinos Murtidis, generalni direktor Uprave carina Grčke, ističe konstruktivnu saradnju svih strana uključenih u inicijativu zelenih koridora. Konkretno, probno uvođenje na graničnom prelazu Evzoni-Bogorodica predstavlja važan i unaprijeđen oblik saradnje između ove dvije uprave carina (Grčke i Sjeverne Makedonije).
SEED se primjenjuje od 2010. godine i predstavlja unaprijeđeno upravljanje prelazima na Zapadnom Balkanu. Poboljšani SEED+ dodatno unaprjeđuje efikasnost i pojednostavljuje procedure. SEED je imao ključnu ulogu u sprovođenju Inicijative zelenih koridora/traka.
Direktor Sekretarijata CEFTA Emir Đikić kaže da je SEED+ jedan od glavnih prioriteta CEFTA-e koji će pored razmjene podataka između uprava carina također obuhvatiti sve agencije angažovane na carinjenju robe, kao i da će se s vremenom proširiti na trgovinu uslugama.
Sastanak sa Konstantinosom Murtidisom i predstavnicima Uprave carina iz Grčke predstavlja značajan korak u približavanju članica CEFTA sporazuma ka EU i širenju dobre prakse kao što su zelene trake, ne samo u okviru CEFTA, gdje je skoro dva miliona kamiona koristilo ovu inicijativu, već i na graničnim prelazima sa EU.
Slavica Kutirov, direktorica Uprave carina Sjeverne Makedonije, kaže da je brz protok robe prioritet Uprave carina Sjeverne Makedonije kao najbolje sredstvo za podsticanje trgovine i poboljšanu saradnju među CEFTA stranama.
Prema riječima v.d. zamjenika direktora Uprave carina Srbije Duška Marinkovića, koncept zelenih koridora primjenom SEED sistema između CEFTA Strana predstavlja dobru inicijativu zato što doprinosi ubrzanju procedura i podsticanju kretanja robe.
“Stanovnici Zapadnog Balkana predugo čekaju na granicama, naročito onim sa EU. Nastavit ćemo da podržavamo regionalne partnere u naporima da koncept zelenih koridora prošire na Grčku i druge zemlje članice EU”, izjavio je Matej Zakonjsek, direktor Sekretarijata Transportne zajednice.