AOD BiH: Stopa premije osiguranja i članarine za banke nepromijenjena i 2020. godine

0
829
Članice Agencije za osiguranje depozita su sve komercijalne banke koje posluju u BiH

Prema odluci Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita (AOD) BiH, stopa premije osiguranja i članarine za komercijalne banke u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu biće kao i ovogodišnja.
Naime, utvrđena visina stope premije osiguranja depozita za banke za 2020. godinu ostat će u visini od 0,26 posto, kao i u 2019. godini.
Takođe, na dosadašnjem nivou ostat će i visina članarine za banke u AOD BiH za 2020. godinu u visini od 0,02 posto na godišnjem nivou na osnovicu prosječnih prikladnih depozita na kraju svakog mjeseca uvećanu za obračunatu kamatu. Banke članice plaćaju premiju osiguranja, gdje se kao osnovica premije osiguranja koriste prosječni prikladni depoziti na kraju svakog mjeseca uvečani za obračunatu kamatu. Uplata premije vrši se tromjesečno.
Utvrđena stopa premije osiguranja i visina članarine primjenjivat će se počev od 1. januara 2020. godine.
Podsjetimo, članice AOD BiH su sve komercijalne banke (ukupno 23: iz FBiH 13 i RS 8 banaka) koje posluju u Bosni i Hercegovini, odnosno na području Federacije BiH i Republike Srpske.
Najveći iznos osiguranog depozita, zajedno sa obračunatom kamatom, koji isplaćuje Agencija po deponentu po banci članici, iznosi najviše do 50.000 KM.