AOD BiH: Zadržana ista stopa premije osiguranja za banke u 2022.

0
646
Članice Agencije za osiguranje depozita su sve komercijalne banke koje posluju u BiH

Prema odluci Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita (AOD) BiH, stopa premije osiguranja i članarine za komercijalne banke u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu iznosit će kao i protekle godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Naime, utvrđena visina stope premije osiguranja depozita za banke za 2022. godinu iznosit će 0,26 posto (kao i lani) na godišnjem nivou na osnovicu utvrđenu Zakonom o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine. Ova stopa premije osiguranja primjenjivat će se počev od 1.1.2022. godine.
Takođe, na prošlogodišnjem nivou ostat će i visina članarine za banke u AOD BiH za 2022. godinu u visini od 0,02 posto na godišnjem nivou na osnovicu prosječnih prikladnih depozita na kraju svakog mjeseca uvećanu za obračunatu kamatu.
Utvrđena stopa premije osiguranja i visina članarine primjenjuje se počev od 1. januara 2022. godine.
Članice AOD BiH su sve komercijalne banke koje posluju u Bosni i Hercegovini, ukupno njih 22 (14 iz FBiH – jedna manje nego lani, nakon što je Vakufska banka pripojena ASA banci početkom decembra ove godine, i osam banka iz RS).
Najveći iznos osiguranog depozita, zajedno sa obračunatom kamatom, koji isplaćuje Agencija po deponentu po banci članici, iznosi najviše do 50.000 KM. Depoziti jednog deponenta u različitim bankama su odvojeno osigurani, svaki do iznosa 50.000 KM.