ARZ: Podaci Economista o stopi nezaposlenosti mladih u BiH nisu tačni

0
1475
Broj zaposlenih u FBiH se u aprilu povećao za 0,5% a broj zaposlenih žena za 0,5%

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine (ARZBiH) demantovale je podatke o stopi nezaposlenosti mladih u BiH, koji su danas u medijima preneseni sa web portala World in Figures The Economist, a kao izvor podataka navedena je Međunarodna organizacija rada (ILO).
“Navedeni podatak o stopi nezaposlenosti mladih od 15 do 24 godina u BiH od 46,7% u 2018. godini nije tačan. Tačna stopa nezaposlenosti mladih u 2018. godini je 38,8%, dok u 2019. godini ova stopa iznosi 33,8%“, saopćeno je Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Ova Agencija dalje navodi da je podatak o stopi nezaposlenosti mladih od 15-24 godine starosti sastavni dio Ankete o radnoj snazi koju provodi Agencija za statistiku BiH i predstavlja jedini međunarodno uporedivi zbir podataka sa tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Kao takav taj se podatak dostavlja i Međunarodnoj organizaciji rada, te drugim međunarodnim institucijama poput EUROSTAT-a. Inače, stopa nezaposlenosti se računa kao odnos broja nezaposlenih i ukupne radne snage pomnoženo sa 100.
“Ono što je bitno reći jeste da se svi podaci koje objavljuje Agencija za statistiku BiH mogu provjeriti i putem ILO-a i apsolutno su identični. Podaci u navedenom tekstu nisu identični ne samo za BiH nego i za druge navedene države, te su apsolutno pogrešni. Sve navedeno se može provjeriti putem web stranice ILO-a. Također, ankete o radnoj snazi su dostupne i na web stranici Agencije za statistiku BiH“, navode iz ove Agencije.
Prema navodima Agencije, trenutna stopa nezaposlenosti mladih u BiH još uvijek je visoka i potrebno je kontinuirano raditi na njenom smanjenju i uvođenju mladih ljudi u tržište rada. Agencija za rad i zapošljavanje BiH, zajedno sa svim akterima na tržištu rada, a posebno zavodima i službama zapošljavanja, ostaje maksimalno posvećena problemu nezaposlenosti mladih, te svi zajedno nastavljamo raditi u cilju daljnjeg smanjenja nezaposlenosti u BiH, saopćeno je.